Stowarzyszenie non-profit na rzecz
współpracy transgranicznej w ochronie zdrowia.

Bo medycyna nie może znać granic!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Razem
przeciw COVID 19
Razem
przeciw COVID 19

Aktualności

I Polsko-Niemieckie Forum Medyczne w Guben. Nowe możliwości leczenia na pograniczu, bo medycyna nie może znać granic.

Blisko 100 lekarzy, przedstawicieli personelu medycznego i opiekuńczego z województwa lubuskiego i Brandenburgii spotkało się, by wymienić się doświadczeniami … >>>

Gwiazdka dla dzieci ze Słubic i Frankfurtu

Our Association at this year’s Christmas, organized by the local government of the two-city Słubfurt. All our children are ours! … >>>

Konferencja „Nowe Horyzonty”

Na konferencji polskiej branży logistycznej „Nowe Horyzonty’22” Joanna Józefiak mówiła o warunkach ubezpieczenia zdrowotnego kierowców i innych pracowników transgranicznych. … >>>

Forum Ekonomiczne 2021 / VI Europejski Kongres Samorządów

Joanna Józefiak na tegorocznym Forum Ekonomicznym mówiła o finansowaniu ochrony zdrowia w Niemczech. … >>>


O nas

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Współpracy w Medycynie powstało w 2015 r. z inicjatywy ekspertów, ordynatorów, lekarzy i środowiska medycznego z polsko-niemieckiego pogranicza. Także informacje zwrotne od pacjentów z Polski oraz Niemiec na temat ich wyzwań zmotywowały nas do podjęcia starań, by przełamać granice i zaadoptować tradycyjnie narodowe systemy ochrony zdrowia do potrzeb kompleksowej transgranicznej opieki zdrowotnej.

Nowe zagrożenia, takie jak pandemia Covid-19 nie znają granic narodowych. Bo wspólnie jesteśmy silniejsi!

 

Prof. Gesine Schwan –
Patronka Stowarzyszenia

Co skłoniło Panią do wsparcia patronatem Naszego Stowarzyszenia?

Inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego odgrywają coraz większe znaczenie w systemach demokratycznych, zwłaszcza dla ożywienia spójności wspólnot demokratycznych w Europie.

Jakie zmiany i ulepszenia chciałbyś i masz nadzieję wprowadzić w stowarzyszeniu?

Obie strony (polska i niemiecka – przyp. red.) mogą wykorzystać swoją wiedzę ekspercką, znajomość swojego kraju, a także kontakty do właściwych decydentów i pracować nad tym, by w przyszłości każdy pojedynczy przypadek medyczny był otoczony jak najlepszą opieką i by pacjenci nie musieli już cierpieć z powodu niebezpiecznych powikłań przez zbędną stratę czasu.

Frankfurt nad Odrą, 2016 r.


Nasze Stowarzyszenie a wejście Polski do UE – nowe perspektywy współpracy transgranicznej w medycynie.
Dziękujemy  Pani Hartwig-Tiedt i Panu Barcie z brandenburskiego resortu zdrowia.

O potrzebie poprawy warunków transgranicznej opieki zdrowotnej na polsko-niemieckim pograniczu i nowych możliwościach kooperacji po wejściu Polski do Unii Europejskiej w roku 2014 rozmawialiśmy z ówczesną sekretarz stanu Almuth Hartwig-Tiedt oraz ówczesnym szefem wydziału zdrowia Ministerstwa Pracy Brandenburgii (MASGF), Thomasem Bartą.

Pani Hartwig-Tiedt i Panu Barcie dziękujemy za wsparcie i inspirującą wymianę w początkowej fazie działalności naszego Stowarzyszenia!

Dr. med. Thilo Hennecke z naszego Stowarzyszenia (od lewej), Thomas Barta, ówczesny szef resortu zdrowia w ministerstwie MASGF w Brandenburgii), Przewodnicząca Stowarzyszenia Joanna Józefiak z ówczesną sekretarz stanu, Almuth Hartwig-Tiedt w Poczdamie, 6.12.2016 r.


Kontakt

Tel. +49 335 / 3230 1288
Email: kontakt@gesundheitsverein.eu