I Polsko-niemieckie Forum Medyczne w Ratuszu w Guben

I Polsko-niemieckie Forum Medyczne w Ratuszu w Guben

Guben/Gubin (22.09.2021) – Blisko 100 lekarzy, przedstawicieli personelu medycznego i opiekuńczego z województwa lubuskiego i Brandenburgii spotkało się, by wymienić się doświadczeniami nt. innowacji w opiece nad pacjentem oraz by pogłębić współpracę transgraniczną w ochronie zdrowia.

W czasie pandemii nasza współpraca na pograniczu okazała się zbawienna. Powstałe wówczas motto „Razem przeciw Covid19” jest wciąż aktualne, pomaga odwrócić bieg wydarzeń i szukać nowych rozwiązań na pograniczu. Medycyna nie może znać granic! I tak, nasze Stowarzyszenie, wraz z Brandmedem, w czasie twardego lockdownu pomogło uniknąć chaosu na granicy, organizując, na zlecenie landu Brandenburgii, punkty testowe dla wjeżdżających z Polski.

Koordynatorką forum w Guben była prezeska StowarzyszeniaJoanna Józefiak. Przedstawiła ona polskie rozwiązania, które sprawdziły się w kryzysie na przykładzie Telebrandmedu, czyli zwirtualizowanych usług centrum medycznego w Słubicach. Niemieccy partnerzy byli pod wrażeniem tej polskiej rewolucji w zakresie świadczenia usług telemedycznych. Dziś praktycznie każdy polski pacjent ma swój elektroniczny profil, i może np. dostać skierowanie lub receptę SMS-em lub na maila.

Niemieckie sprawdzone rozwiązania telemedyczne zaprezentował dyrektor szpitala w Guben – Andreas Mogwitz. Naemi-Wilke-Stift od dawna z powodzeniem stosuje nowoczesne metody opieki nad pacjentami, m.in. w leczeniu ran przewlekłych bądź pooperacyjnych. Z pomocą programu i specjalnych dwujęzycznych aplikacji Wilke-Stift może np. monitorować i doradzać pacjentom z Niemiec i z Polski. Fundacja od lat jest pionierem wspólnych polsko- niemieckich rozwiązań.

O potencjale rozwoju telemedycyny w komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, dzięki nowym mediom (np. 4G health apps, iWound, itp.) mówił profesor i chirurg – Tomasz Banasiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Wielu uczestników (lekarzy, pielęgniarki, opiekunowie) podkreślało w trakcie rozmów i warsztatów, że telemedycyna to rozwojowy kierunek medycyny, nie tylko w pandemii, a na dwujęzycznym pograniczu, pozwala pacjentom i usługom medycznym na łatwiejszą migrację oraz komunikację też w języku sąsiada, w duchu integracji europejskiej.

To wydarzenie inaugurujące cykl spotkań dla przedstawicieli służby zdrowia z Polski i Niemiec było możliwe dzięki bezcennemu wsparciu obu burmistrzów miast partnerskich Guben i Gubina, za co serdecznie dziękujemy w imieniu Fundacji i naszych Partnerów.

Projekt współfinansowany przez Euroregion Szprewa-Nysa-Bóbr ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.